Việt Nam đủ điều kiện tập trung tăng chất lượng an ninh lương thực

An ninh lương thực giai đoạn mới là chuyển từ "lượng" sang "chất", quan tâm đến các đối tượng yếu thế. Ảnh: Vũ Long
An ninh lương thực giai đoạn mới là chuyển từ "lượng" sang "chất", quan tâm đến các đối tượng yếu thế. Ảnh: Vũ Long
An ninh lương thực giai đoạn mới là chuyển từ "lượng" sang "chất", quan tâm đến các đối tượng yếu thế. Ảnh: Vũ Long
Lên top