Việt Nam đoạt giải Gạo ngon nhất thế giới

Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua (thứ hai từ phải sang) nhận giải gạo ngon nhất thế giới (ảnh Nhân vật cung cấp)
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua (thứ hai từ phải sang) nhận giải gạo ngon nhất thế giới (ảnh Nhân vật cung cấp)
Anh hùng Lao động Hồ Quang Cua (thứ hai từ phải sang) nhận giải gạo ngon nhất thế giới (ảnh Nhân vật cung cấp)
Lên top