Việt Nam điều hành tỉ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định việc điều hành chính sách tỉ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong thương mại quốc tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định việc điều hành chính sách tỉ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong thương mại quốc tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định việc điều hành chính sách tỉ giá không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong thương mại quốc tế. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top