Xuất khẩu năm 2021:

Việt Nam đặt mục tiêu cung cấp nông sản cho thế giới

Thu hoạch lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: nhật hồ
Thu hoạch lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: nhật hồ
Thu hoạch lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: nhật hồ
Lên top