Việt Nam đạt được thỏa thuận đàm phán TPP về ôtô: Dân hồi hộp chờ ôtô giảm giá