Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC về “thẻ vàng”

Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC về thẻ vàng khai thác IUU. (Ảnh minh họa).
Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC về thẻ vàng khai thác IUU. (Ảnh minh họa).
Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các khuyến nghị của EC về thẻ vàng khai thác IUU. (Ảnh minh họa).
Lên top