Nhà giáo Shane Hatche- Nhạc công, Hiệu trưởng Trường TH School - Hòa Lạc:

“Việt Nam còn thân thiết với tôi hơn cả quê nhà New Zealand”

Ông Shane, bìa trái, cùng cộng sự trong một buổi biểu diễn tại Hà Nội
Ông Shane, bìa trái, cùng cộng sự trong một buổi biểu diễn tại Hà Nội
Ông Shane, bìa trái, cùng cộng sự trong một buổi biểu diễn tại Hà Nội

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top