Việt Nam có thể lập kỳ tích tăng trưởng GDP

Xuất khẩu gạo Đồng bằng Sông Cửu Long sang Châu Âu. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo Đồng bằng Sông Cửu Long sang Châu Âu. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo Đồng bằng Sông Cửu Long sang Châu Âu. Ảnh: TTXVN
Lên top