Việt Nam có thể đối mặt với khó khăn do tự động hoá và chuyển đổi số

Ông Đặng Hoàng Hải -  Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương. Ảnh: MOIT.
Ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương. Ảnh: MOIT.
Ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công thương. Ảnh: MOIT.
Lên top