Việt Nam có thể đạt tăng trưởng GDP 6,5% dù nhiều thử thách

Tăng trưởng GDP năm 2021 có nhiều thử thách. Ảnh: Vũ Long
Tăng trưởng GDP năm 2021 có nhiều thử thách. Ảnh: Vũ Long
Tăng trưởng GDP năm 2021 có nhiều thử thách. Ảnh: Vũ Long
Lên top