Việt Nam có khả năng được gỡ “thẻ vàng” thủy sản

Việt Nam cần cân nhắc trữ lượng thủy sản cho tương lai, không đánh bắt kiểu “tận diệt”. Ảnh: PV
Việt Nam cần cân nhắc trữ lượng thủy sản cho tương lai, không đánh bắt kiểu “tận diệt”. Ảnh: PV
Việt Nam cần cân nhắc trữ lượng thủy sản cho tương lai, không đánh bắt kiểu “tận diệt”. Ảnh: PV
Lên top