Việt Nam có hi vọng thu thuế từ các "ông lớn" dịch vụ xuyên biên giới

G20 cuối cùng đã thống nhất một nguyên tắc khung mới về đánh thuế đối với các "ông lớn" công nghệ như Google, Facebook, Amazon... (ảnh: Quartz).
G20 cuối cùng đã thống nhất một nguyên tắc khung mới về đánh thuế đối với các "ông lớn" công nghệ như Google, Facebook, Amazon... (ảnh: Quartz).
G20 cuối cùng đã thống nhất một nguyên tắc khung mới về đánh thuế đối với các "ông lớn" công nghệ như Google, Facebook, Amazon... (ảnh: Quartz).
Lên top