Việt Nam có gần 200 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Hoa Kỳ

Tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 3, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng nhấn mạnh hội nghị nên được coi là một trong những hoạt động nhằm kiến tạo và phát huy các cơ hội kinh doanh đầu tư giữa hai nước. Ảnh: VCCI
Tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 3, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng nhấn mạnh hội nghị nên được coi là một trong những hoạt động nhằm kiến tạo và phát huy các cơ hội kinh doanh đầu tư giữa hai nước. Ảnh: VCCI
Tại Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ lần thứ 3, Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng nhấn mạnh hội nghị nên được coi là một trong những hoạt động nhằm kiến tạo và phát huy các cơ hội kinh doanh đầu tư giữa hai nước. Ảnh: VCCI
Lên top