Việt Nam có đủ gạo để xuất khẩu, không cần tăng diện tích trồng lúa

Mỗi năm Việt Nam sản xuất dư từ 6-6,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Mỗi năm Việt Nam sản xuất dư từ 6-6,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Mỗi năm Việt Nam sản xuất dư từ 6-6,5 triệu tấn gạo để xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Lên top