Việt Nam có 142 người siêu giàu, hơn 12.000 triệu phú

Theo danh sách, Việt Nam có đến 142 người siêu giàu.
Theo danh sách, Việt Nam có đến 142 người siêu giàu.
Theo danh sách, Việt Nam có đến 142 người siêu giàu.
Lên top