Việt Nam chính thức xuất khẩu lô sữa đầu tiên sang Trung Quốc

Lễ công bố xuất khẩu lô sữa Việt Nam đầu tiên sang Trung Quốc. Ảnh: Kh.V
Lễ công bố xuất khẩu lô sữa Việt Nam đầu tiên sang Trung Quốc. Ảnh: Kh.V
Lễ công bố xuất khẩu lô sữa Việt Nam đầu tiên sang Trung Quốc. Ảnh: Kh.V
Lên top