Việt Nam bỏ phí hàng tỉ USD từ phụ phẩm nông nghiệp

Phụ phẩm trong trồng trọt như rơm lúa chưa được tái sử dụng hiệu quả. Ảnh minh họa: N.A.Tuấn
Phụ phẩm trong trồng trọt như rơm lúa chưa được tái sử dụng hiệu quả. Ảnh minh họa: N.A.Tuấn
Phụ phẩm trong trồng trọt như rơm lúa chưa được tái sử dụng hiệu quả. Ảnh minh họa: N.A.Tuấn
Lên top