Việt Nam “bắt tay” với Israel - cường quốc về KHCN và đổi mới sáng tạo

 Hai bên đã ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Israel.
Hai bên đã ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Israel.
Hai bên đã ký kết Biên bản Kỳ họp lần thứ 2 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Israel.
Lên top