Viết app game kiếm hàng tỉ đồng mỗi tháng: Không hiếm nhưng cũng không quá nhiều

Lượng người dùng chơi game di động tại Việt Nam dự báo cán mức 40 triệu người năm 2020. Ảnh: TL
Lượng người dùng chơi game di động tại Việt Nam dự báo cán mức 40 triệu người năm 2020. Ảnh: TL
Lượng người dùng chơi game di động tại Việt Nam dự báo cán mức 40 triệu người năm 2020. Ảnh: TL
Lên top