Viên kim cương xanh được bán giá 15 triệu USD

Viên kim cương xanh 20,08 carat. Ảnh: Petra Diamonds.
Viên kim cương xanh 20,08 carat. Ảnh: Petra Diamonds.
Viên kim cương xanh 20,08 carat. Ảnh: Petra Diamonds.
Lên top