Việc xử lý các tài xế dừng xe ở BOT Ninh Lộc là không hề dễ

Người dân tập trung phản ứng tại BOT Ninh Lộc.
Người dân tập trung phản ứng tại BOT Ninh Lộc.
Người dân tập trung phản ứng tại BOT Ninh Lộc.
Lên top