QUANH VIỆC 17 NGÂN HÀNG VIỆT NAM BỊ XEM XÉT HẠ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM:

Việc xét hạ bậc của Moody’s là không phù hợp

Giao dịch tại Ngân hàng Maritime Bank (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Giao dịch tại Ngân hàng Maritime Bank (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Giao dịch tại Ngân hàng Maritime Bank (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top