Vicem Hoàng Mai: Doanh thu trăm tỉ, lãi chỉ trăm triệu

Nhà máy Vicem Hoàng Mai.
Ảnh: Webbsite Vicem.
Nhà máy Vicem Hoàng Mai. Ảnh: Webbsite Vicem.
Nhà máy Vicem Hoàng Mai. Ảnh: Webbsite Vicem.
Lên top