Vicem Hải Vân: Lợi nhuận ngày càng teo tóp

Nhà máy Vicem Hải Vân.
Ảnh: Website Vicem Hải Vân
Nhà máy Vicem Hải Vân. Ảnh: Website Vicem Hải Vân
Nhà máy Vicem Hải Vân. Ảnh: Website Vicem Hải Vân
Lên top