Vicem Hà Tiên: Dòng tiền âm 850 tỉ trong quý I

Nhà máy Xi măng Kiên Lương (đơn vị của Vicem Hà Tiên).
Ảnh: Website Vicem.
Nhà máy Xi măng Kiên Lương (đơn vị của Vicem Hà Tiên). Ảnh: Website Vicem.
Nhà máy Xi măng Kiên Lương (đơn vị của Vicem Hà Tiên). Ảnh: Website Vicem.
Lên top