VIB tiếp tục giảm lãi suất cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

VIB chủ động cùng với khách hàng, đối tác, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các cơ quan quản lý để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của dịch bệnh tới đời sống và nền kinh tế. Nguồn: VIB
VIB chủ động cùng với khách hàng, đối tác, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các cơ quan quản lý để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của dịch bệnh tới đời sống và nền kinh tế. Nguồn: VIB
VIB chủ động cùng với khách hàng, đối tác, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và các cơ quan quản lý để giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực của dịch bệnh tới đời sống và nền kinh tế. Nguồn: VIB
Lên top