VIB lãi trước thuế 9 tháng đạt 4.025 tỉ đồng, bằng cả năm 2019

VIB lãi trước thuế 9 tháng đạt 4.025 tỉ đồng. Ảnh: VIB
VIB lãi trước thuế 9 tháng đạt 4.025 tỉ đồng. Ảnh: VIB
VIB lãi trước thuế 9 tháng đạt 4.025 tỉ đồng. Ảnh: VIB
Lên top