VIB giới thiệu dịch vụ phiếu quà tặng điện tử trên ứng dụng MyVIB

MyVIB: Ứng dụng ngân hàng di động đầu tiên tại Việt Nam triển khai Quà tặng điện tử. Ảnh: VIB
MyVIB: Ứng dụng ngân hàng di động đầu tiên tại Việt Nam triển khai Quà tặng điện tử. Ảnh: VIB
MyVIB: Ứng dụng ngân hàng di động đầu tiên tại Việt Nam triển khai Quà tặng điện tử. Ảnh: VIB

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top