VIB được vinh danh ngân hàng hàng đầu về tài trợ thương mại cho DN SME

VIB đã được Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trao giải Ngân hàng hàng đầu về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME. Ảnh: VIB
VIB đã được Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trao giải Ngân hàng hàng đầu về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME. Ảnh: VIB
VIB đã được Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) trao giải Ngân hàng hàng đầu về tài trợ thương mại cho doanh nghiệp SME. Ảnh: VIB
Lên top