VIB cùng ngành ngân hàng đóng góp vào Quỹ vaccine phòng COVID-19

Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa đóng góp 20 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine. Ảnh: VIB
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa đóng góp 20 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine. Ảnh: VIB
Ngân hàng Quốc Tế (VIB) vừa đóng góp 20 tỉ đồng ủng hộ Quỹ vaccine. Ảnh: VIB
Lên top