VIB công bố kết quả kinh doanh bán niên 2021, tăng 68% so với cùng kì

VIB công bố lợi nhuận trước thuế bán niên đạt 3.952 tỉ đồng. Ảnh: VIB
VIB công bố lợi nhuận trước thuế bán niên đạt 3.952 tỉ đồng. Ảnh: VIB
VIB công bố lợi nhuận trước thuế bán niên đạt 3.952 tỉ đồng. Ảnh: VIB
Lên top