“Vi vu du hè” - 216 khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ nhận giải thưởng

Khách hàng Trần Văn Định tại Nghệ An đã trúng thưởng xe máy từ chương trình Vi vu du hè. Ảnh: BV
Khách hàng Trần Văn Định tại Nghệ An đã trúng thưởng xe máy từ chương trình Vi vu du hè. Ảnh: BV
Khách hàng Trần Văn Định tại Nghệ An đã trúng thưởng xe máy từ chương trình Vi vu du hè. Ảnh: BV
Lên top