Vì sao viết phần mềm thu nhập 330 tỉ đồng, nộp thuế chỉ hơn 23 tỉ đồng?

Viết app (ứng dụng) mang lại nguồn thu rất lớn cho nhiều tổ chức và cá nhân. Ảnh minh họa: LĐ
Viết app (ứng dụng) mang lại nguồn thu rất lớn cho nhiều tổ chức và cá nhân. Ảnh minh họa: LĐ
Viết app (ứng dụng) mang lại nguồn thu rất lớn cho nhiều tổ chức và cá nhân. Ảnh minh họa: LĐ
Lên top