Vì sao vẫn quyết định giữ lại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu?

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã thể hiện là công cụ linh hoạt để bình ổn giá xăng dầu trong nước. (Ảnh minh họa)
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã thể hiện là công cụ linh hoạt để bình ổn giá xăng dầu trong nước. (Ảnh minh họa)
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã thể hiện là công cụ linh hoạt để bình ổn giá xăng dầu trong nước. (Ảnh minh họa)
Lên top