Vì sao táo ngoại để được lâu, khi rửa thấy vỏ nhớt?

Lên top