Vì sao ‘ông lớn’ UDIC bị KTNN đưa vào diện giám sát đặc biệt?

Loạt công ty thành viên của UDIC bị KTNN đưa vào diện giám sát đặc biệt.
Loạt công ty thành viên của UDIC bị KTNN đưa vào diện giám sát đặc biệt.
Loạt công ty thành viên của UDIC bị KTNN đưa vào diện giám sát đặc biệt.
Lên top