Vì sao nhiều doanh nghiệp đề nghị tạm dừng bán xăng E5?

Lý do xin tạm dựng bán xăng E5 vì lợi nhuận thấp chưa thực sự thuyết phục. Ảnh: PV
Lý do xin tạm dựng bán xăng E5 vì lợi nhuận thấp chưa thực sự thuyết phục. Ảnh: PV
Lý do xin tạm dựng bán xăng E5 vì lợi nhuận thấp chưa thực sự thuyết phục. Ảnh: PV