Vì sao nhập khẩu lợn từ Thái Lan về Việt Nam bị ngừng trệ?

Lợn thịt nhập khẩu từ Thái Lan chờ thủ tục thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo. Ảnh: Kim Thanh
Lợn thịt nhập khẩu từ Thái Lan chờ thủ tục thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo. Ảnh: Kim Thanh
Lợn thịt nhập khẩu từ Thái Lan chờ thủ tục thông quan tại cửa khẩu Lao Bảo. Ảnh: Kim Thanh
Lên top