Vì sao nhà mạng nhỏ "lặng im" trước "cuộc chơi" chuyển mạng?