Vì sao người thất nghiệp nhiều mà thu thuế thu nhập cá nhân tăng?

Mặc dù kinh tế khó khăn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng dương nên thu thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng. Ảnh Hải Nguyễn.
Mặc dù kinh tế khó khăn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng dương nên thu thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng. Ảnh Hải Nguyễn.
Mặc dù kinh tế khó khăn, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm vẫn tăng trưởng dương nên thu thuế thu nhập cá nhân vẫn tăng. Ảnh Hải Nguyễn.
Lên top