Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vì sao năng suất lao động Việt Nam chỉ bằng 35% Thái Lan, 50% Philippines và Indonesia?