Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Vì sao lãi suất liên ngân hàng giảm mà lãi suất huy động vẫn neo cao?

Lãi suất huy động tại các ngân hàng vẫn ở mức cao mặc cho lãi suất liên ngân hàng xuống thấp
Lãi suất huy động tại các ngân hàng vẫn ở mức cao mặc cho lãi suất liên ngân hàng xuống thấp
Lãi suất huy động tại các ngân hàng vẫn ở mức cao mặc cho lãi suất liên ngân hàng xuống thấp
Lên top