Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vì sao giải Jackpot tăng lên 71 tỷ đồng sau 10 ngày?