Vì sao cảng tỉ USD Cái Mép - Thị Vải “kêu cứu”

Ba tàu của Cty Hưng Thịnh nằm bờ, hoen gỉ nhiều năm nay. Ảnh: H.A.C
Ba tàu của Cty Hưng Thịnh nằm bờ, hoen gỉ nhiều năm nay. Ảnh: H.A.C
Ba tàu của Cty Hưng Thịnh nằm bờ, hoen gỉ nhiều năm nay. Ảnh: H.A.C
Lên top