Vì sao các tài xế bất ngờ phản ứng trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp?

Cảnh ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vào sáng 4.1 (ảnh: Tr.L)
Cảnh ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vào sáng 4.1 (ảnh: Tr.L)
Cảnh ùn ứ giao thông nghiêm trọng tại trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp vào sáng 4.1 (ảnh: Tr.L)
Lên top