Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vì sao các hộ kinh doanh không thích “lớn” thành doanh nghiệp?

Hộ kinh doanh "ngại" chuyển đổi thành DN vì phát sinh chi phí và các thủ tục thuế phiền phức.
Hộ kinh doanh "ngại" chuyển đổi thành DN vì phát sinh chi phí và các thủ tục thuế phiền phức.