Vì sao các hộ kinh doanh không thích “lớn” thành doanh nghiệp?

Hộ kinh doanh "ngại" chuyển đổi thành DN vì phát sinh chi phí và các thủ tục thuế phiền phức.
Hộ kinh doanh "ngại" chuyển đổi thành DN vì phát sinh chi phí và các thủ tục thuế phiền phức.
Hộ kinh doanh "ngại" chuyển đổi thành DN vì phát sinh chi phí và các thủ tục thuế phiền phức.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top