Vì sao Bộ NN và PTNT xin chuyển gần 8.000 tỉ vốn đầu tư công sang năm 2021?

Dự án đầu tư công hệ thống thủy lợi Rào Nan (Quảng Bình) dự kiến sẽ đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2020. Ảnh: Bùi Thành
Dự án đầu tư công hệ thống thủy lợi Rào Nan (Quảng Bình) dự kiến sẽ đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2020. Ảnh: Bùi Thành
Dự án đầu tư công hệ thống thủy lợi Rào Nan (Quảng Bình) dự kiến sẽ đạt 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư năm 2020. Ảnh: Bùi Thành
Lên top