Vì sao 5 triệu hộ kinh doanh "không chịu lớn"

Doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Kh.V
Doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Kh.V
Doanh nghiệp tư nhân đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Ảnh: Kh.V
Lên top