Vì sao 45 doanh nghiệp Thái Lan chưa được xuất khẩu lợn sang Việt Nam

Công nhân đưa hàng chục xe lên cửa khẩu chờ lấy lợn nhưng xe phải nằm không. Ảnh: Kim Thanh
Công nhân đưa hàng chục xe lên cửa khẩu chờ lấy lợn nhưng xe phải nằm không. Ảnh: Kim Thanh
Công nhân đưa hàng chục xe lên cửa khẩu chờ lấy lợn nhưng xe phải nằm không. Ảnh: Kim Thanh
Lên top